Algemene leveringscondities WoonBeton vloeren Bartels Parket & Wonen   

·       De tekening/nuancering van onze WoonBeton vloer met kleurschakeringen is wisselend
en de beoordeling van het resultaat smaak gebonden. Onze medewerkers brengen de
patronen aan naar eigen inzicht. In verband met de onomkeerbaarheid van het
applicatieproces, is het niet mogelijk te reclameren op de uiteindelijke
tekening/nuancering van geleverde vloeren.

·       Een WoonBeton vloer is samengesteld uit natuurlijke grondstoffen en wordt handmatig
aangebracht en gemengd. De ambachtelijke verwerking kan tot verschijnselen
leiden zoals:

o  “Pinholes”, minuscule gaatjes in het vloeroppervlak

o  Tintverschillen in de vorm van vegen en druppels als
gevolg van de verwerking met de spaan.

o  Kleurvlekjes door pigment – of polymeerconcentraties

o  Een min of meer regelmatig patroon van kleurverschillen
door het strijken met de spaan alsook spaanslagen met licht reliëf, vaak
afhankelijk van de afmeting en indeling van de ruimte.

·       Verder geven de externe omstandigheden zoals temperatuur, relatieve luchtvochtigheid
en tocht elke vloer een ander en uniek uiterlijk.

·       Het aanbrengen van een WoonBeton vloer is een ambachtelijk proces en wordt
uitgevoerd d.m.v. een handspaan. Hierdoor kunnen er spaanslagen te zien zijn.

·       Een WoonBeton vloer heeft 28 dagen na aanbrengen 90% van zijn eindsterkte bereikt,
de volledige eindsterkte is bereikt na 6 maanden. Doordat de vloer een aantal
maanden “door droogt” kunnen er krimpscheuren zichtbaar worden tijdens dit droogproces
Dit is een eigenschap van het product en wordt niet beschouwd als gebrek.

·       Wij wijzen u op het feit dat invallend vuil, ongedierte of huisdieren tijdens de
drogingsperiode buiten onze verantwoordelijkheid valt.

·       Zorg ervoor dat er geen huisdieren in de woning aanwezig zijn.

·       Door veranderde milieueisen worden aan vloerkleden, houten producten en
rubberproducten stoffen toegevoegd als o.a. tannine en plasticizers. Deze
producten kunnen mogelijk vlekvorming veroorzaken. Geadviseerd wordt rubber en
houten voorwerpen af te schermen met vilten bescherming en een karpet of mat te
voorzien van een stoffen ondermat.

·       Indien u uw vloer belast met rollende bureaustoelen, dienen deze te zijn voorzien van
speciale wielen voor harde vloeren.

·       Vloeistoffen als koffie, thee en rode wijn dienen direct na knoeien verwijderd te worden om
vlekvorming te voorkomen.

·       De ondervloer dient te zijn aangebracht volgens goed vakmanschap en de hiervoor
gestelde normen:

       Cementdekvloer                           NEN
2741: November 2001

       Zwevende cementdekvloer        NEN
2742: Juli 2007

       Monolietvloer                                NEN 2743: December 2003

       Anhydrietvloer                                              CUR-aanbeveling 62: Maart 1998

       Vlakheid                                         NEN
2747: 2001 Klasse 3

·       De drukvastheid van de ondergrond dient minimaal 20N/mm² te bedragen.

·       De cementdekvloer mag maximaal 2% vocht bevatten (nieuwe cementdekvloer moet
minimaal 6 weken oud zijn).

·       Indien de ondergrond bestaat uit een anhydrietvloer mag de afwerklaag pas aangebracht
worden als het vochtpercentage lager is dan 0,5%

·       Wij gaan ervan uit dat er ter voorkoming van het eventueel optrekken van vocht,
onder de betonvloer een damp remmende folie is aangebracht. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor optrekkend vocht bijvoorbeeld vanuit de kruipruimte.

·       Als er in de te behandelen ondergrond vloerverwarming is opgenomen is het van
belang dat deze is aangebracht volgens de daarvoor geldende normen (ter
beperking van de kans op scheurvorming) en dat de ondervloer bij voorkeur is
geplaatst door een Stichting Vloerkeur erkend bedrijf.  Nochtans geven wij geen garantie op schade in
onze topafwerking t.g.v. scheuring of werking van de ondergrond, ook niet als
er geen vloerverwarming aanwezig is. Minimaal 2 dagen voor aanvang van onze
werkzaamheden dient de vloerverwarming uitgeschakeld te worden, terwijl het
stooktraject doorlopen moet zijn.

·       Er geldt geen aansprakelijkheid voor het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en
/ of haarscheurtjes die ontstaan door directe inwerking van warmtebronnen
zoals: zonlicht, c.v. leidingen en haarden. Ook geldt er geen aansprakelijkheid
voor het ontstaat van krimpnaden en / of haarscheurtjes als gevolg van het
geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw.

·       Bij aanvang van de werkzaamheden dient de ruimte voldoende verlicht te zijn,
uitgangspunt hierbij is dezelfde verlichting als bij oplevering van de vloer.

·       Als gevolg van de werkwijze bij het aanbrengen van de toplaag kunnen er lichte
aanzetten zichtbaar zijn.

·       Vergoeding van eventuele vervolgschade is uitgesloten

·       Als de vloer in gebruik wordt genomen,  wordt
het werk als opgeleverd beschouwd, mits anders overeengekomen.

·       Voor het overige verwijzen we u naar onze bijgevoegde algemene leveringsvoorwaarden.
Stagnatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en stagnatie geeft
gevolgen voor de verdere planning van het plaatsen.

 

Garantie op een door ons geïnstalleerde vloeren kunnen wij niet geven in geval van:

       Schade door waterschade/lekkages

       Garantie vervalt wanneer het product onvoldoende wordt onderhouden of met andere onderhoudsmiddelen dan door Bartels Parket aangeraden.

       Scheuren, beschadigingen en gaten voortkomend vanuit het laten vallen, snijden en/of schuren van objecten.

       Beschadigingen/krassen/verouderingen en afwerkingsbeschadigingen veroorzaakt door zand, grind e.d. of overige schurende en wrijvende materiaal/bewegingen door de eindgebruiker.

       Eventuele kleurschakering als gevolg van wel/geen blootstelling aan Uv-licht;

       Scheuren in de WoonBeton vloer. Dit kan ontstaan in de fundering van de dekvloer welke uitwerking heeft op de afwerklaag. Ook als deze zijn dicht gezet met epoxy

       Door werking/beweging in de betonvloer (besproken in de showroom). Herstelwerk is mogelijk, deze kosten worden in rekening gebracht

       Veroudering c.q. verkleuring van het product voortkomend vanuit Uv-licht

       Te hoge belasting dan waarvoor het product is bedoeld.

       Gebruik van chemicaliën (corrosief/bijtende substantie).

 

       Door extreme luchtvochtigheidschommelingen