Bartley's PVC

Bartley's PVC

De PVC van Barley’s is het beste in alle opzichten.
Steen en houtdecors die niet van echt te onderscheiden zijn,  met een duurzaamheid in kwaliteit en productie.

Bartley’s is het antwoord op een onderhoudsvriendelijke vloer met een uitstraling van echt hout. 

Bezoek onze showroom en bekijk onze collectie op mooie grote borden.
Wij kunnen u ook een staal leveren van de gewenste decors, zodat u een mooi moodbord samen kunt stellen.

Garantievoorwaarden:

Algemene garantievoorwaarden Bartley’s pvc (click/dryback) 

1. Garantieduur
Bartley’s garandeert dat het geleverde pvc tijdens de garantieperiode vrij is van fabricagefouten. De garantieperiode loopt vanaf de aankoopdatum tot het einde van de vermelde garantieduur. Bij een door Bartley’s terecht bevonden reclamatie is Bartley’s gehouden, voor het gereclameerde deel, herstel of een vervangende vloer aan te bieden.

* Hierbij wordt een afschrijving van waarde aangehouden conform gebruiksjaren. Wanneer de gelegen vloer niet meer leverbaar is zal een gelijkwaardige vloer worden aangeboden. Verdere aanspraken zijn uitgesloten. 

2. Garantie wordt afgegeven onder de volgende voorwaarden
Voor installatie zijn de panelen gecontroleerd op eventuele visuele gebreken.
• De panelen voor installatie 48 uur, bij dag & nacht gelijke temperatuur, zijn geacclimatiseerd.
• De panelen zijn conform verwerkingsvoorschriften geplaatst.
• Het product binnenshuis wordt geïnstalleerd bij een temperatuur tussen de 18-25 °C.
• De panelen zijn geplaatst in de daarvoor bestemde ruimte(s). Ruimte(s) en gebruik overschrijden niet de
gestelde classificaties zoals vermeld op de verpakking.
• De panelen dienen op de juiste, goedgekeurde ondervloer/basisvloer worden geplaatst.
• De panelen zijn geplaatst op een basisvloer welk voldoet aan de volgende voorwaarden: schoon, blijvend
droog, drukvast en vlak.
• De vloer wordt vakkundig en conform voorschriften onderhouden.
• Bij pvc click dient bij overgang naar een andere ruimte gebruik geworden gemaakt van een dilatatieprofiel.
• Er afdoende beschermende maatregelen (beperking direct zonlicht door zonwering, schoonloopmatten,
meubelbescherming) zijn aangebracht. 

 3. Uitgesloten van garantie
• Krimp van delen welke binnen de norm EN 434 en EN 649 vallen.
• ‘kleine’ variaties in kleur, vorm of uitstraling t.o.v. stalen, foto’s in brochures of online.
• Transport en verwerkingsschade.
• Schade als gevolg van een onjuiste installatie.
• Schade als gevolg van een te hoge temperatuur van vloerverwarmingsinstallaties.
• Ongelukken en misbruik van het product, zoals;
Scheuren, beschadigingen en gaten voortkomend vanuit het laten vallen, snijden en/of schuren van objecten.
Beschadigingen/krassen en afwerkingsbeschadigingen veroorzaakt door zand, grid e.d. of overige schurende
materiaal veroorzaakt door de verwerker, leverancier of eindgebruiker. Schade door het niet onderhouden of
verkeerd onderhoud. Schade veroorzaakt door verbouwingen of soortgelijke activiteiten.
• Panelen, voorzien van visuele gebreken welk reeds zijn geïnstalleerd.
• Veroudering o.a. krassen, wrijvingen, verkleuring en soortgelijke sporen op het vloeroppervlak.
• Eventuele kleurschakering of verkleuring als gevolg van wel/geen blootstelling aan Uv-licht;
• Slijtage door rollend meubilair, deze dienen voorzien te zijn van de juiste wielen met rollen van tenminste 50mm in diameter en 20mm aan loopoppervlak. De wielen dienen te zijn gemaakt uit zacht kunststof conform DIN 68131 en EN 425. Het loopoppervlak dient volledig vlak te zijn.
• Te hoge belasting dan waarvoor het product is bedoeld.
• Schade veroorzaakt door lekkage van vloeistoffen op of onder de vloer, inclusief de eventuele gevolgen zoals
schimmel of geur.
• Schade veroorzaakt door gebruik van een stoomreiniger of soortgelijk apparaat.
• Schade veroorzaakt door huisdieren, zoals krassen van nagels, bijtschade enz.
• Gebruik van chemicaliën (corrosief/bijtende substantie).
• Vochtinwerking/vlekken door urine.
• Migratie/verkleuring door rubberen materialen zoals schoonloopmatten, rubberen wielen e.d.